Imbarak 3alikoom Al-shaher







Imbarak 3alikoom il shaher oo kil 3am oo intow ib khair inshalla

6 TALK TO ME:

zuz said...

mbarak 3lek el shahar dude :D

nora said...

3alaina oo 3alaikum inshallah

oo ya 3ainy 3al gamoooosa hehe walla marrra 7ilow 9ota, bs nesaiit sh9ar 3ala il baba oo il gamooosa heheh

ĐǻñĎõøðñ said...

mbarak 3laik elshahar se7en

Navy Girl said...

3aleena oo 3aleek :)

Anonymous said...

3alainaa o 3alaik ya rab

o 3asakum mn 3owada

On-The-Rocks said...

3alaina oo 3alaik, 3ajeeb il video :)