SHABAAAAAAB 7akoomThis cart is for you allllllllllllllll you married guys, hahahahaha lama il mara calls you oo inta ga3id bil diwaniya imsawee roo7ik rayal oo ithari6 oo itifalsaf 3an il soog oo il siyasa oo 3an il majlis, oo itgoolik IFLAAAAAAAAAAN nabii 7aleeeb oo pampers for the baby .... then mithil il kharooof yala shabab ana mashii oo 3ithrik ina eeeeeeee bashoof a football game oo inty ma3indik ma 3ain yadidty when it comes too football or fee mosalsal turkey tabi itchoofa ( GI9 3ALA GHAIRIK 7ABEEEBY) wahahahahahahaha

+ + this cart is also for 1 cousin ile bagow 3arabant'ha min il jam3iya waaaaaaaaaaaaaaahahahahahahahahahahahahahahahahaha, this is for you, so next time you can keep an eye on it wahahahahahahaha.

2 TALK TO ME:

Hi Maintenance said...

Hmm ur crazy.. If a man leaves to go to his wife it does not make him 5roof.. It's his wife and his baby :/ HIS responsability :) a5af bs 3ndkm shay mohim bldwaniya

S E 7 E N said...

Hi Maintenance : its called a joke ... being sarcastic ... i know its for his wife and baby ... they do it and 1 day i will do it ... bs its funny making fun of them